Szijártó Zsolt

Graduális képzésben:

- 1992/93 ősz
A társadalomtudományi gondolkodás alapjai
Az atomtemető és a társadalmi környezet: paksi kutatószeminárium
- 1993/94 ősz
Bevezetés a társadalomtudományi gondolkodásba
Egy elfelejtett tradíció: a strukturalizmus
Az ökológiai gondolkodásmód megjelenése a társadalomtudományokban
- 1993/94 tavasz
A társadalomtudományi gondolkodás
A mindennapi élet és kulturális különbségek a 70-es 80-as évek Magyarországán

- 1994/95 ősz
Bevezetés a társadalomtudományi gondolkodásba
„Mindennapi élet” – egy fogalom történeteKulturális antropológia és a társadalomtudományok: fenomenológia, szimbolizmus, archeológia, reprezentáció (Niedermüller Péterrel közösen)

- 1994/95 tavasz
Jürgen Habermas társadalom- és kultúraelmélete: szövegolvasó szeminárium
Társadalomkritikák és társadalmi/kulturális utópiák a XX. században
Tömegkultúra: nézőpontok, elemzések (Béres Istvánnal és Horányi Attilával)

- 1995/96 ősz
Bevezetés a társadalomtudományi gondolkodásba
A turizmus mint kulturális rendszer
Szakdolgozati szeminárium
- 1995/96 tavasz
Társadalmi mező, habitus, szimbolikus tőke
Az időhasználat kulturális dimenziói
Utazás, turizmus, táj
Mítosz és történelem
Szakdolgozati szeminárium
- 1996/97 ősz
Bevezetés a társadalomtudományi gondolkodásba

Alternatív társadalomképek (Niedermüller Péterrel)
Turizmus, utazás, táj (Béres Istvánnal)
Szakdolgozati szeminárium

- 1996/97 tavasz
Bevezetés a társadalomtudományi gondolkodásba
A zöld diskurzus
Szakdolgozati szeminárium
- 1997/98 ősz
Bevezetés a társadalomtudományi gondolkodásba
A város a társadalomtudományos gondolkodásban (Niedermüller Péterrel)
Kultúrakutatás: régi kérdések, új diszciplínák
Szakdolgozati szeminárium

- 1997/98 tavasz
Kultúra, konfliktus, kommunikáció
A társadalmi tiltakozás szimbolikus dimenziói – az európai társadalomtörténetben (Niedermüller Péterrel)
Szakdolgozati szeminárium

- 1998/99 ősz
A turizmus mint kulturális rendszer – az európai társadalomtörténetben
Szakdolgozati szeminárium
- 1998/1999 tavasz
A tenger: életvilág és kulturális koncepció (Havasréti Józseffel)
A laboratóriumok etnológiája
A turizmus mint kulturális rendszer
Szakdolgozati szeminárium

- 1999/2000 ősz
Bevezetés a társadalomtudományos gondolkodásba
Közelítések a „nyilvánosság” fogalmához
Az SFOR erők és a magyar társadalom
Szakdolgozati szeminárium

- 1999/2000 tavasz
Társadalmi mező, habitus, szimbolikus tőke
Kommunikációkutatás: helyzetkép és perspektívák
Idő és kultúra
Menedék és/vagy élménytár: a tér jelentősége a turizmusban
- 2000/2001 ősz
Bevezetés a társadalomtudományos gondolkodásba
Menedék és/vagy élménytár II.
Fejezetek az „eredetiség”-paradigma történetéből
A turizmus mint kulturális rendszer (Béres Istvánnal)
Szakdolgozati szeminárium

- 2000/2001 tavasz
Szerzők és szövegek (Havasréti Józseffel)
Mediterrán-konstrukciók
Szakdolgozati szeminárium
Tér és kultúra a későmodern társadalmakban (Niedermüller Péterrel)
- 2001/2002 ősz
Bevezetés a társadalomtudományos gondolkodásba
A turizmus mint kulturális rendszer
Jürgen Habermas olvasószeminárium
A posztmodern társadalmak átalakulása

- 2001/2002 tavasz
Tér, kultúra, kommunikáció – kutatószeminárium
Média és társadalom – 2002
A társadalmi tiltakozás szimbolikus dimenziói

- 2002/2003 ősz
A társadalomtudományi gondolkodás alapjai
Norbert Elias - szövegolvasó szeminárium
Tér, kultúra, kommunikáció II.
- 2002/2003 tavasz
Tér, kultúra, kommunikáció III.
Média és társadalom – 2003

- 2003/2004 ősz
A társadalomtudományi gondolkodás alapjai
Land Art/land-scape: A tér a képzőművészetben és a társadalomtudományban
A turizmus mint kulturális rendszer
- 2003/2004 tavasz
A városi kultúra és a fesztiválok: identitás, esemény, élmény
Kommunikáció- és kultúrakutatás
A turizmus mint kulturális rendszer
2004/2005 ősz
A társadalomtudományi gondolkodás alapjai
Városi és vidéki tájak - képzőművészet és társadalomtudomány
A városi kultúra és a fesztiválok: identitás, esemény, élmény II.
A regionalitás politikája: migránsok, betelepülők az átalakuló régióban

- 2004/2005 tavasz
Határok és átmenetek: kapcsolatok egy zalai kistérségben I.
A community study perspektívái
Késomodern város–képek
Tiltakozás, ellenállás, szembeszegülés
- 2005/2006 ősz
A társadalomtudományi gondolkodás alapjai
Város–reprezentációk II.
Határok és átmenetek: kapcsolatok egy zalai kistérségben II.

- 2005/2006 tavasz
Mező – habitus – tőkeformák: Bourdieu a társadalomról és a kultúráról
Városantropológia
A vidék politikái: fejlesztők, civilek, turisták
Város–reprezentációk II.

- 2006/2007 ősz
Bevezetés a társadalmi kommunikációba
Közösségkutatás – a kritikai terepmunka módszertana (közösen Kovács Évával)
Médiaarcheológiai, –antropológiai kutatószeminárium (közösen Doboviczki Attilával)
- 2006/2007 tavasz
Társadalomelmélet
A kommunikáció társadalomelmélete
Médiaarcheológiai kutatószeminárium II. (közösen Doboviczki Attilával)

- 2007/2008 ősz
Bevezetés a társadalmi kommunikációba
Kamera Hungaria
Elméletek és fantáziák a városról
Szerzők és szövegek (közösen Havasréti Józseffel)
Tájak és terek a turizmusban – kutatószeminárium (közösen Bódi Jenővel)

- 2008/2008 ősz
Elméletek és fantáziák a városról
Bevezetés a társadalmi kommunikációba

 

 

PhD–képzésben

- 2000/2001 tavasz
Társadalmi mező, szimbolikus tőke, habitus (Kommunikációs PhD-program, Budapest)
- 2004/2005 tavasz
A társadalmi tiltakozás szimbolikus formái (Kultúratudományi PhD-program, Pécs)

- 2006/2007 ősz
A modernitás, mint kulturális rendszer (Kultúratudományi PhD-program, Pécs)

- 2007/2008 ősz
Doktori szeminárium (Kultúratudományi PhD-program, Pécs)

- 2007/2008 tavasz
Az örökség diskurzusai (Kultúratudományi PhD-program, Pécs)

- 2008/2008 ősz
Doktori szeminárium (Kultúratudományi PhD-program, Pécs)
Fordulatok a kultúratudományokban (Kultúratudományi PhD-program, Pécs)

 

 

DLA–képzésben

- 2003/2004 tavasz
Land-scape és Land-Art: a tér a társadalomtudományokban és a képzőművészetben (Colin Fosterrel közösen)
- 2004/2005 ősz
Land-scape és Land-Art: a tér a társadalomtudományokban és a képzőművészetben (Colin Fosterrel közösen)
- 2004/2005 tavasz
Későmodern városképek (Colin Fosterrel közösen)
- 2005/2006 ősz
Land-scape és Land-Art: a tér a társadalomtudományokban és a képzőművészetben (Colin Fosterrel közösen)
- 2006/2007 ősz
Land-scape és Land-Art: a tér a társadalomtudományokban és a képzőművészetben (Colin Fosterrel közösen)
 

Más intézményben
- 2000/2001 ősz
Általános kommunikációelmélet (Esterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger)

- 2004/2005 tavasz
A társadalmi kommunikáció (Illyés Gyula Tanítóképző Főiskola, Szekszárd)