Szijártó Zsolt

Személyes adatok:
Név: Szijártó Zsolt
Születési idő: 1964. június 7.
Kutatási terület: kultúraelmélet, a társadalmi konfliktusok kommunikatív elemzése, kommunikációelmélet, a mindennapi élet antropológiai vizsgálata.

 

Elérhetőség:
7630 Pécs, Zsolnay Vimos u. 16. E25
Telefon: (72) 503-600/28229
Fax: (72) 503-600/24318
E-mail: szijarto.zsolt[kukac]pte.hu, szijas[kukac]commonline.hu
Home page: www.commonline.hu

 

Munkahelyek, pozíciók:
1989-1992 között a Tudományos Minősítő Bizottság aspiránsa, s emellett óraadó a JPTE Bölcsészettudományi Kar Kommunikációs Tanszékén.
1992-től egyetemi tanársegéd a Kommunikációs Tanszéken.
1995-ben egyetemi adjunktus a Kommunikációs Tanszéken.
1999-től a Kommunikációs Tanszék megbízott vezetője.
2002-től a Kommunikációs (2005-től Kommunikáció- és Médiatudományi) Tanszék vezetője.
2006 és 2008 között a PTE Bölcsészettudományi Kar oktatási dékánhelyettese.

 

Tanulmányok:
1984-1989 között JPTE Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi diploma.
1996-2000 között PhD - tanulmányok a berlini Humboldt Egyetem Európai Etnológia Tanszékén. A disszertáció témája: Risiko, Gesellschaft, Konflikt: Die politische Wende und lokale Gesellschaft in Ungarn. Eine Fallstudie. (Kockázat, társadalom, konfliktus: a rendszerváltás és a helyi társadalom Magyarországon. Esettanulmány).

 

Nyelvtudás:
német állami középfok ‘C’ típusú
orosz záróvizsga

 

Kutatási specializáció: Kultúraelmélet, városantropológia, turizmuskutatás

 

Nyertes pályázatok, támogatott kutatások:
Kockázat társadalom, konfliktus (1992–1995): Az 1992-től irányított kutatás a Paksi Atomerőmű megbízásából a tervezett nukleáris tározóval kapcsolatos lakossági ellenállások szociokulturális okait vizsgálta.

Hungarian Perceptions of IFOR forces (1995–1997): A Teleki László Alapítvánnyal együtt elindított kutatás az IFOR erők Dél-Magyarországi megjelenésével előállt kulturális-társadalmi problémákat állította a középpontba.

Kutatás a Postabank helyéről a nyilvánosságban, illetőleg a közvélekedésről a Postabankkal kapcsolatban (1998): A JPTE BTK Kommunikációs Tanszéke a Postabank Felügyelő Bizottságának megbízásából kutatásokat végzett két témakörben: az ügyfelek viselkedéseinek elemzése révén az állt a vizsgálódás fókuszában, hogy milyen a „közvélekedés” a Postabankkal kapcsolatban. A vizsgálatok másik aspektusát a Postabank nyilvánosságbeli megjelenése, illetőleg ennek elemzése alkotta.

Turizmus és regionalizmus a Káli–medencében (1999–2001): Az OTKA F 03097 által támogatott kutatás a Káli-medencében megfigyelhető, sajátos turizmus jelenségét vizsgálta és értelmezte.

Az aprófalvak és aprófalusiak esélyegyenlőségéért. Életlehetőségek, fejlődési pályák és jó fejlesztési gyakorlatok az aprófalvas régiókban (2004–2008): A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok keretében elnyert pályázatban a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja és a Pécsi Tudományegyetem konzorciuma az aprófalvas települések életminőségét, jellegzetes társadalmi-kulturális-gazdasági folyamatait vizsgálja.

A városi kultúra és a fesztiválok – a városi nyilvánosság átstrukturálódása (2004–2010): Az OTKA által támogatott kutatásban a városi nyilvánosság működési törvényszerűségeit vizsgáltam több történeti korszakban, egy kisváros közegében.

A városi közterek és parkok rehabilitációja. Keretek, koncepciók, lehetőségek (2006): Az EKF-pályázat 5. kulcsprojektjét (Közterek és parkok újjáélesztése) megalapozó kutatás, illetőleg az eredményeket bemutató háttértanulmány a Pécs 2010 Menedzserközpont, a Városarculati és Építészeti Tanács, illetőleg a pécsi Önkormányzat felkérésére készült, s a valamennyi tervpályázat dokumentációjának fontos részét alkotta.

Tranzit – városterápiás akciósorozat (2010): A Krétakör Társulat felkérésére készült háttérkutatás Pécs közelmúltbeli történelmében fontos szerepet játszó társadalmi csoportok (szén- és uránbányászok) emlékezet-szerkezetét, városhoz fűződő kapcsolatát vizsgálta. A kutatás sok szálon kapcsolódott a Krétakör-majális 2010-es eseménysorozatához.

Építészet és kontextus (2010): A Dél-Dunántúli Építész Kamara által irányított programsorozat konferenciákon, kiállításokon, kiadványokon keresztül járja körül azt a kérdés, hogyan milyen formákban válhatnak az építészettel összefüggő kérdések, problémák szélesebb társadalmi diskurzusok tárgyává.
Valamennyi kutatásban kutatásvezetőként tevékenykedtem/tevékenykedem. A felsorolt kutatások zárásaként minden esetben vagy konferencián, vagy írásos beszámolókban hoztuk/hozzuk nyilvánosságra eredményeinket.

 

Oktatásfejlesztési tevékenység:
1995 és 1997 között: részvétel a JPTE Bölcsészettudományi Karán a Professzió Bizottság munkájában.
2004-től részvétel a kommunikációs Bologna-Bizottság munkájában.
2005–2007 között a MAB Művészetek, média- és kommunikációtudományok (2010-től a MAB Társadalomtudományok) bizottság tagja, folyamatos szakértői tevékenység a szakindítási anyagok bírálata során.
2005 és 2010 között: a PTE BTK Professzió Bizottságának elnöke, a PTE Oktatási és Kreditbizottságának (OKB) tagja.

 

OTDK témavezetés, díjazott munkák:

1995. OTDK társadalomtudományi szekció, Miskolc:
Szilcz Dóra: A szimbólumhasználat etnikai formái (kiemelt 1. hely)
Viszket Anita: Értelmiség és kisváros (2. hely)
Szabó Mária: Siket kultúra (4. helyezés)

1997. OTDK társadalomtudományi szekció, Eger:
Doboviczky Attila: Ökológiai problémák társadalomtudományi értelmezése (különdíjas)
Gergely Erzsébet: IFOR-konyha (4. helyezés)
Járosi Katalin: Magyar tisztek önképe (3. helyezés)
Mester Tibor: Freudizmus és antropológia (4. helyezés)

1999. OTDK társadalomtudományi szekció, Székesfehérvár:
Balogh Sára: Rádió utca 11. A konfliktus szimbolikus értelmezése (1. helyezett)
Horváth Gergő: Turizmus a Káli-medencében (3. helyezett)

2001. OTDK társadalomtudományi szekció, Piliscsaba:
Bódi Jenő: Kövek és képzetek (1. helyezett)
Gyuricza Eszter: A salföldi Mária Magdolna napi búcsú mint az ellenvilág teremtésének eszköze és színtere (2. helyezett)
Jedzinák Krisztina: Kitüntetett pontok a Káli-medencében (3. hely)

2003. OTDK társadalomtudományi szekció, Debrecen:
Haulis Zoltán: Zánka (2. hely)
Gyuricza Eszter: Őrület - prófécia - szubjektivitás. Széchenyi naplói kulturális emlékezetben (3. helyezett)

2011. OTDK társadalomtudományi szekció, Budapest
Varga Ildikó: A közösségi terek használatának változásai Pécsbánya és Vasasbányatelep példáján (3. helyezett)