Kutatások

Tranzit – városterápiás akciósorozat (2009-2010)

Az EKF-projekt keretei között, a Krétakör Színház felkérésére készült háttérkutatás fő kérdése az volt, hogyan tűnt el egy a város arculatát, identitását valamikor markánsan meghatározó foglalkozási csoport, a szénbányászoké – s ami még érdekesebb, hogyan ismétlődött meg ugyanez a történet a században még egyszer, az uránbányászokkal.

Címerváltás – rendszerváltás (2009-)

A történet keretét egy kerek évforduló, az éppen húsz évvel ezelőtt lezajlott magyarországi rendszerváltás adja, annak is az a vetülete, amelyet Hofer Tamás tanulmánya „harc a rendszerváltásért szimbolikus mezőben“-ként definiált. A rendszerváltás – az átmenet – jellemző, ám kevésbé ismert és feldolgozott jelensége volt a közintézmények címertábláinak átcserélése: a 1957-1990 között használatos Kádár-címert felváltotta a régi/új Kiscímer.