Tudománykommunikáció a Z generációnak workshop a tanszéken!

A projekt 2013 januárjában indult azzal a céllal, hogy friss és kutatásokkal megalapozott ismereteket közöljön a Z generációval történő hatásos kommunikációról, valamint pozitívan járuljon hozzá az érintett célcsoport pályakép alakításához. További cél az volt, hogy a Pécsi Tudományegyetemre járó, illetve vonzáskörzetében élő 15-24 éves korosztály számára bemutassa az egyetem tudományos eredményeit, az itt folytatható tudományos munka értékeit, s felkeltse a tudományos érdeklődést a generáció tagjaiban. A program fő célcsoportját a jelenlegi és leendő hallgatók képezték, emellett azonban a fiatal kutatók, oktatók munkájára is pozitív hatással voltak a projekt aktivitásai. 

 

A projekt a Pécsi Tudományegyetem öt karának, három doktori iskolájának, Marketing osztályának, Sajtókommunikációs csoportjának, valamint a Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központjának összefogásával valósult meg.

A projekt hozzájárult a 15-24 éves korosztály magatartásának, értékeinek feltárásához, aktivizálásukhoz, emellett a tudományos és az üzleti életben egyaránt felhasználható ismereteket továbbít az érdeklődőknek a fiatal generációról. 

A kutatás keretében már jelenleg is közel 20 önálló szakmai tanulmány született, emellett pedig a Marketing & Menedzsment szakmai folyóirat XLVIII. évfolyamának II. különszáma is a projekt eredményeinek közlése köré szerveződött. Jelenleg egy tanulmánykötet szerkesztése folyik, mely további nívós publikációkkal járul hozzá a projekt szakmai eredményeinek terjesztéséhez, a létrejött tudás széles körű megismertetéséhez.  

A projekt főbb kutatási eredményeinek bemutatása érdekében a 2014-es év végén három tudományos konferencia került megszervezésre. 

Az első ilyen rendezvény, mely az akadémiai és üzleti szférában dolgozókat célozta meg, november 20-án, Budapesten zajlott nagy érdeklődés mellett. A konferencia online is követhető volt, ennek eredményeképpen a résztvevők mellett további mintegy 600 ember hallgathatta meg a szakmai előadásokat. Az online hallgatóság között több külföldről kapcsolódó érdeklődő is volt. 

A két pécsi konferencia - december 3-án, illetve december 4-én - a középfokú oktatásban dolgozók, illetve a felsőoktatási intézmények frontszemélyzete számára szerveződött, akik nap mint nap találkoznak a korosztállyal, így fontos munkájuk sikeres végzéséhez a fiatalok gondolkodásának megértése is. 

A projekthez kapcsolódó Follow-Up kutatási konferencia és egyben a projektet záró rendezvény 2015. február 20-án 10 órai kezdettel kerül megrendezésre. Az eddigi kutatási eredményeket nyomon követő rendezvény célja, hogy összegezze, más célcsoportok magatartásával összevesse a korábban elvégzett fiatal célcsoportos kutatás eredményeit, kiemelve a generációs különbségeket. 

Ehhez a fázishoz kapcsolódik egy 1000 fős online megkérdezés, a minta ebben az esetben 18-69 éves megkérdezetti kört tartalmaz. A kutatásban résztvevők reprezentálják a korcsoportban a felnőtt magyar lakosságot a fontosabb szociodemográfiai ismérvek mentén: nem, életkor, legmagasabb befejezett iskolai végzettség, lakóhely településtípusa és annak régióban elfoglalt helye szerint. A vizsgálat támogatja a projektmuka eddigi részfeladatai során keletkezett eredmények jobb megértését és nyomon követését. 

A záró konferencia célja összességében az, hogy a kutatási eredmények széles körű ismertetésével hozzájáruljon a fiatal generációt megcélzó további tevékenységek, programok sikerességéhez.

További információkért és kutatási eredményekért kérjük, hogy látogasson el a projekt honlapjára:

www.zgeneracio.hu

Workshop program - 2015. február 20.

10.00 A workshop megnyitása

10.10 – 10.25: Szijártó Zsolt: Tervezett follow-up kutatások a TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV projekthez kapcsolódva

10.30 – 10.45: Szűcs Krisztián: Tervezett kutatások a TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV projekthez kapcsolódóan

10.50 – 10.00: kávészünet

11.00 – 11.15:  Glózer Rita: Fiatal magyar videobloggerek a Youtube-on

11.20 – 11.35: Maksa Gyula: „Japan is here”.  Kulturális közvetítés a távol-keleti populáris médiakultúrák által

11.40 – 11. 55: Guld Ádám: Mindennapi tudomány. Televíziós tudományos ismeretterjesztés a kortárs médiakultúra világában

12.00 – 12.15: Bódi Jenő – Szijártó Zsolt: Fejlesztő közösségek, lokatív média és tudás-közvetítés: a Z-generáció az informatikai fejlesztések fókuszában

12.20 – 12.50: Kérdések, vita

13.00:  Ebéd