A pécsi Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék története

Az országban elsők között, 1992-ben indult kommunikációs képzés nappali és levelező tagozaton a Pécsi (akkor még Janus Pannonius) Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.
A Kommunikációs Tanszék a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kara Nyelvi és Kommunikációs Intézetén belül működött Kommunikációs szemináriumból 1991 során szerveződött meg. A szeminárium, illetve Tanszék képzési programjában az 1991/92-es tanév végéig elsősorban a magyar nyelvészet és irodalom szak hallgatói vettek részt, akik a kommunikációt specializációként végezték.
A Tanszéket Horányi Özséb alapította, első tanszékvezető Niedermüller Péter volt (1992–1995). A képzés a kezdetektől alapvetően alkalmazott társadalomtudományi ismereteket nyújt, tehát nem egy foglalkozási terület számára képez szakembereket, hanem olyan tudás megszerzését tekinti céljának, amely a társadalom különböző szféráiban alkalmazható. Ennek megfelelően a hallgatók az egyetemi képzés részeként intézményes kommunikáció, társadalmi kommunikáció és hálózati kommunikáció szakirányon folytathatták tanulmányaikat, 1994-től pedig a kulturális antropológia specializáció keretében bővíthették ismereteiket.
Az 1995 és 1999 között a tanszékvezetői pozíciót Horányi Özséb töltötte be. Ebben az időszakban került sor a Kommunikáció Doktori Program akkreditálására, amely 2009-ig a PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola keretén belül működött.
1999 óta a tanszék vezetője Szijártó Zsolt. Az elmúlt több mint 10 évben a képzési struktúra számos eleme változott, ám az intézmény profilját ez csak annyiban érintette, hogy az eredeti oktatási célok mellett folyamatosan új elemek integrálásával próbált megfelelni az őt érő kihívásoknak.
A hallgatók számára 2004–2009-ig lehetőség nyílt, hogy tanulmányaikat a Kultúratudományi Doktori Program keretében folytassák. A PTE Bölcsészettudományi Karán elsőként az immár Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék nevet viselő intézményben indult felsőfokú szakképzés, ahol 14 hallgató kezdte meg tanulmányait intézményi kommunikátor szakon a 2005/2006-os tanévben. 2006 őszén moderátor, a 2007/2008-as tanévben pedig sajtótechnikus képzéssel bővült a kínálatunk. Jelenleg a kommunikátor szak két elágazásában (intézményi kommunikátor, sajtótechnikus) folyik a képzés.
Nemcsak a felsőfokú szakképzés és a doktori képzés terén hoztak változást a 2005/2006-os évek. Ekkor került sor a Bologna-rendszer bevezetésére, amelynek következtében a hagyományos (osztatlan) kommunikációs képzés két – egymástól elkülönülő – szakaszra: alap- és mesterképzésre bomlott. Az új struktúra új „specializációkat” emelt be az oktatásba: 2006-tól médiakultúra, interkulturális kommunikáció és hálózati kommunikáció, 2010-től pedig nyomtatott és elektronikus újságírás, illetőleg médiainformatika szakirány közül választhatnak a hallgatók.
S a megújulásnak sosincs vége… A 2012-es év különösen fontos fordulópontot jelent majd a tanszék életében. Ekkor költözik át ugyanis az intézmény a Zsolnay Kulturális Negyedbe, hogy a működését egy igazán színvonalas, jól felszerelt, nagy hagyományokkal rendelkező környezetben folytassa.


Összeállította: Varga Ildikó, tanszéki demonstrátor