MédiaStaféta - konferenciasorozat

A konferenciasorozat első állomása: SZEGED
Időpont: 2015. október 16 – 17. (péntek – szombat)
Helyszín: Millenniumi Kávéház (Szeged, Dugonics tér)
 
Felnőttek lettünk. A hazai kommunikáció- és médiaoktatás első intézményei Budapesten, 
Pécsett és Szegeden egyidőben, 1993 őszén kezdték meg tevékenységüket. A kommunikáció-
és médiatudomány szak intézményesülésével egy a hazai egyetemekről évtizedekig hiányzó, 
önálló elméletek és módszerek mentén szerveződő társadalomtudomány jelent meg a 
felsőoktatási térben.
Sok mindent hozott magával az elmúlt két évtized. Sokszor erőteljes oktatáspolitikai  
hatásoktól befolyásolva, de mára kiépült az oktatás intézményrendszere, többé-kevésbé  
azonosíthatóak a kutatás csomópontjai és a képzések helyi sajátosságai. A szakon végzett  
hallgatók jelentős társadalmi beágyazottságot teremtettek, a szélesebb közvéleményben is  
kialakult egy elképzelés a területtel kapcsolatban. A kommunikáció és médiatudományi  
tanszékek képesek voltak a társadalom- és kultúratudományok néhány nagy diskurzusában és  
módszertani fordulatában aktív, konstitutív szerepet játszani, bekapcsolódtak valós  
tudományközi párbeszédekbe. Mindezen eredmények ellenére számos tennivaló vár ránk: 
mindezidáig nem sikerült megteremteni az akadémiai jelenlétet és még a tanszékek szűkebb  
köre sem rendelkezik intézményesített, az oktatás és kutatás kérdéseit megvitatni hivatott  
fórummal. Konferenciasorozatunk ezt a szerepet kívánja betölteni.  
Az évente változó helyszínen szervezett találkozásaink pénteki délutánját egy, a szervező  
intézmény által előzetesen rendelkezésre bocsátott, új eredményeket hozó szöveg tételszerű  
bemutatása és kötetlen formában történő megvitatása tölti ki. A két rövid korreferátummal  
felvezetett vita a műhelyeink által lényeginek ítélt területeket, elméleti és módszertani  
áramlásokat térképezi fel. A szombati nap délelőttjén 2-3 előadásban különböző  
intézményekben éppen folyamatban lévő kutatásokkal ismerkedhetünk meg, s ezek körüli 
diszkussziók kötetlenebb reflexiós lehetőséget biztosítanak kollégáknak, doktoranduszoknak, 
kutatócsoportoknak. Mindemellett éves találkozásaink keretet teremthetnek az oktatás és a  
kutatás aktuális szervezési és tartalmi kérdéseinek átbeszélésre is. 
A MédiaStafétát életre hívó intézmények – a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi  
Egyetem, a kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem, az ELTE, a Debreceni, a Pécsi és a  
Szegedi Tudományegyetem kommunikáció- és médiatudományt oktató tanszékei – szívesen 
látnak körükben minden kommunikáció- és médiatudomány iránt érdeklő diákot, oktatót,  
szervezetet.
 
Pusztai Bertalan - Szegedi Tudományegyetem
Szijártó Zsolt - Pécsi Tudományegyetem
 
1. állomás: Szeged
 
Időpont: 2015. október 16 – 17. (péntek – szombat)
 
Helyszín: Millenniumi Kávéház (Szeged, Dugonics tér)
 
A RENDEZVÉNY ELŐZETES PROGRAMJA
 
Október 16 (péntek), 13.00 – 17.00
 
13.00 – 13.10 Köszöntő
 
13.10 – 14.30 Szöveg+Vita I.
 
Tóth Benedek (SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék): A tárcaíró látásmódja: a 
 
látás/megfigyelés formái a tárcavonal alatt és fölött a 19. század második felében című 
 
szövegének megvitatása
 
Kálai Sándor (DE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék) korreferátuma
 
K. Horváth Zsolt (ELTE Média és Kommunikáció Tanszék) korreferátuma
 
14.30 – 15.00 Kávészünet
 
15.00 – 17.00 Szöveg+Vita II.
 
A vitát moderálja: Szajbély Mihály (SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék)
 
18.00-tól: Vacsora 
 
Október 17 (szombat), 9.00 – 12.00
 
Kutatási beszámolók
 
9.00 – 9.45: Média- és kommunikációkutatás Erdélyben, a romániai magyar tudományosság 
 
2014-es szintézisének tükrében (Babes-Bólyai Tudományegyetem)
 
9.45 – 10.00: Kávészünet
 
10.00 – 10.45: A számítógépes nyelvészettől a zenei hálózatokig - kommunikáció- és 
 
médiatudományi kutatások a Budapesti Műszaki Egyetemen
 
10.00 – 10.45: Kávészünet
 
11.00 – 11.45: A hálózati médiaarchívumok újfajta szerveződése – a nyolcvanas évek pécsi 
 
undergroundjának kutatása (PTE)
 
12.00-től: Ebéd
 
PDF formátumban letölthető ITT