Kiss Dóra sikere az OTDK-n

Kiss Dóra, kommunikáció- és médiatudomány MA szakos hallgatónk 2. helyezést ért el a XXXII.Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójának Média- és kommunikációtudomány tagozatán.
Témája: "Most már én jövök?" - Az állami gondozásban élő fiatalok médiahasználata
Témavezetője: Dr. Glózer Rita egyetemi adjunktus

Gratulálunk!