Kiállítás és filmbemutató

Idő: 
2004. március 23 - április 3.
Helyszín: 
Uránia Mozi

A PTE Kommunikációs Tanszékének hallgatói 2001 tavaszától kulturális antropológiai kutatásokat folytattak Belső-Somogyban, különböző lokalitások - földrajzi-társadalmi tér-egységek - viszonyát, a közösségek lokalitás-építő tevékenységét vizsgálva. A terepmunkába 2002-ben kapcsolódtak be képzőművészek, akiknek sajátos viszonya a térhez új perspektívákat nyitott a kutatás számára is. A művészek által készített alkotásokra is hatással volt az antropológiai látásmód, a csoportos munka élménye és a korábbi kutatások során megszerzett tapasztalat.

A kiállítás során bemutatott mindhárom alkotás arra törekszik, hogy - miközben a területen végbemenő, alapvető fontosságú tér- és időbeli folyamatokra ráirányítja a figyelmet - maga is organikus része legyen környezetének. Céljuk egy gesztus kifejezése: megérteni a helyek szellemét és leróni előtte tiszteletüket.

KAKPUSZTA

Szabó Marianna munkája egy kihalt település temetője mellett (volt) látható. A művész nádpálcákra szúrt papírlapokra egy idézetet festett, s ezen installáció enyészetét kísérte végig, gondosan dokumentálva. Művének törékenysége, kiszolgáltatottsága magát a tárgyát teszi áldozattá: miközben az alkotást - akárcsak magát a települést - fokozatosan benövi az erdő, s anyagi valóságában eggyé válik környezetével, ez a művészi gesztus is belefonódik a település történetébe.

CSÓNAKTEMETŐ

Horváth Csaba és Kiss Andor a közeli tóparton talált korhadó csónakot egy erdei tisztáson helyezték el. Az eredeti kontextusából kiemelt, s így megjelölt csónak-romot kövekkel rakták körbe. Amikor a nap delelőre jár, a tisztásra beeső napfény megvilágítja a csónak maradványait.

KASTÉLYPARK

Rezsonya Kata a somogyfajszi nemesi kúria körül lévő platánfák ágaira hintákat szerelt. Munkája a kastély körüli tér újraértelmezése. Gesztus az itt dolgozó, a múlt értékeit újraálmodó és rekonstruáló Somogy Természetvédelmi Szervezet felé, hiszen a hinták a kastély körülötti területet parkká nemesítik. Emellett kísérlet egy közösségi tér kialakítására: a falu, a kastély és a parkban található öregek otthona közötti határok átjárhatóvá tételére.