Felvételi doktori programunkra

A Nyelv és Kommunikáció Doktori Program felvételt hirdet a 2017/18-as tanévre a Nyelvtudományi Doktori Iskola keretei között. A program vezetője: Császi Lajos egyetemi tanár, az MTA doktora.
A program moduljai: A kommunikáció és a média elméleti-történeti vizsgálata, A kommunikáció és a média intézményrendszerei, A kommunikáció nyelvi-kulturális medialitása, A kommunikáció és a média társadalmi-kulturális környezete

A jelentkezés feltételei:

a) Kitöltött, aláírt jelentkezési lap 2 eredeti példánya, továbbá elektronikus formában a felvételi_jelentkezési_lap_2017.docx file kitöltve aláírás nélkül. (A megadott útmutató szerint kitöltött, hiánytalan, a hivatalos okmányokkal megegyező adatokat tartalmazó, mellékletekkel ellátott jelentkezéseket fogadunk csak el.) Az űrlap letölthető ITT, vagy kérésre a BTK Kari Hivatal Doktori Iroda munkatársa e-mailben megküldi.

b)   Legalább jó rendű egyetemi/MA oklevél másolata 2 példányban; külföldi felsőoktatási intézményben kiállított MA oklevél esetén magyar fordítás; külföldi felsőoktatási intézményben kiállított nem MA oklevél esetén az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának határozata a végzettségi szint MA végzettségként történő elismeréséről. A felvételi félévében végző egyetemi hallgatók esetén Tanulmányi Osztály által kiállított igazolást kötelező csatolni a tanulmányokról/záróvizsgáról/az oklevél kiadhatóságáról. Az oklevél kézhezvételét követően másolatát haladéktalanul el kell juttatni a Doktori Irodába. Az oklevél kiadásáig a pályázó a felvételi eljárásban csak feltételesen vesz részt.

Minden olyan oklevél esetében, amely nem tartalmaz minősítést, csatolni kell a tanulmányi eredményeket tartalmazó dokumentumot (igazolást vagy leckekönyvet), záróvizsga eredményének igazolását.

c)    Nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata 2 példányban: legalább egy középfokú "C" típusú állami, vagy ezzel egyenértékű államilag akkreditált nyelvvizsga az alábbi nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, portugál, japán, kínai. (A fokozatszerzéshez egy második nyelv dokumentált ismerete is szükséges, ezért aki a jelentkezéskor több nyelvvizsgával rendelkezik, pályázatához az összes nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát csatolja.) 

A 87/2015. kormányrendelet 62. § (11) és a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 80. §. (12) értelmében jelenleg a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát csatolni kötelező v. folyamatban lévő nyelvvizsga esetén legkésőbb a szóbeli meghallgatás időpontjáig pótolni kell, különben a jelentkezőt a felvételi eljárásból kizárjuk.

d)   Tudományos (szakmai) önéletrajz, publikációs jegyzék.

e)   Témafelvető esszé 3 példányban körülbelül fél ív (20 000 n) terjedelemben,  valamint kutatási        terv és ütemezés
f)    Két szakmai ajánlás

g)   Valamennyi munkahellyel rendelkező jelentkező részéről a munkaadó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a doktorandusz hallgatói jogviszony létesítéséhez, és lehetővé teszi a doktori tanulmányok folytatását, munkaidő-kedvezménnyel vagy a feladatok átcsoportosításával. Amennyiben a jelentkező munkabeosztása kötetlen és így kedvezmény biztosítására nincs szükség, vagy a jelentkező más módon (szabadsága terhére) oldja meg részvételét a doktori képzésben úgy azt kérjük igazolni / ilyen értelemben nyilatkozni. (Az önköltséges pályázók esetében heti egy napon a konzultációkon való részvételhez szükséges időt kell biztosítani, a Politikatudományi Doktori Programnál valamint a Demográfia és Szociológia Doktori Iskolában elegendő a munkáltató hozzájárulása a havi egy napon történő részvételhez is).

h)      A jelentkezési díj befizetését igazoló dokumentum, melyet a pályázathoz csatolni kell. Befizetési információ ITT.

 

A doktori képzésben ösztöndíjasként (korlátozott számban) vagy önköltséges formában lehet részt venni. (Aki a jelentkezési lapon az önköltséges finanszírozási formát nem jelöli meg lehetségesként, és a felvételi rangsorban az igen alacsony ösztöndíjas keretszámba nem kerülhet be, az nem nyer felvételt akkor sem, ha egyébként a szakmai felvételi követelményeknek mindenben megfelel.)

Az ösztöndíjak és az önköltséges képzési díjak összegét a doktori képzésről és fokozatszerzésről szóló tájékoztatóban találják meg.

 

A pályázatokat a PTE BTK Doktori Irodába kell eljuttatni 2017. május 22-ig,  a következő címre: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kari Hivatal, Doktori Iroda, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. „D” épület 104. A jelentkezési lap megküldése file formátumban a horvath.judit@pte.hu címre ugyanezzel a beérkezési határidővel történjen.

A doktori képzésre a felvételi eljárás a doktori iskola keretein belül zajlik, az írásos jelentkezési feltételek teljesítése után szóbeli felvételi vizsga június hónap folyamán várható. A jelentkezőket a szervezők értesítik a szóbeli meghallgatás pontos időpontjáról és helyéről.
http://btk.pte.hu/phd_felveteli

 


Minden érdeklődő hallgatót várunk!


Nyelvtudományi Doktori Iskola Nyelv és Kommunikáció Program 
72/503-600/28231; e-mail: 
velosy.gabriella@pte.hu