FELHÍVÁS „Változó világ, változó társadalom” Interdiszciplináris Társadalomtudományi Konferencia

Az ELTE PPK Társadalom- és Szervezetpszichológia MA szakirány és a Mindset pszichológiai szaklap 2017 tavaszán rendezi meg „Változó világ, változó társadalom” elnevezésű, interdiszciplináris, tudományos hallgatói konferenciáját. A konferencia célja a napjainkban zajló társadalmi változásokra való reflektálás, és társadalmat érintő kérdések megvizsgálása elméleti és empirikus kutatásokon keresztül. Fontosnak tartjuk, hogy a különböző, társadalommal foglalkozó tudományterületek ne egymástól elszeparálva, hanem egymást kiegészítve vizsgálják ezeket a témákat. A konferencia lehetőséget biztosít, hogy a hallgatók bemutassák elméleti és empirikus kutatásaikat, megismerjék egymás tudományterületeit és az ott felmerülő módszertani-elméleti kihívásokat, illetve megvitassák egymással a kutatások során felvetett kérdéseket. A konferencián való részvételt oklevéllel igazoljuk, továbbá a résztvevők lehetőséget kapnak a Mindset online folyóiratban való publikációra.

A konferencia felkért előadói Kende Anna, egyetemi docens (ELTE PPK), szociálpszichológus és Littvay Levente, egyetemi docens (Central European University), politológus.

Jelentkezés:

A konferenciára várunk minden pszichológia, közgazdaságtan, politikatudomány, jog, társadalmi tanulmányok, kulturális antropológia és szociológia szakon tanuló illetve más érdeklődő BA és MA hallgatót, aki bemutatná elméleti vagy empirikus kutatásának eredményeit 15 perces előadás formájában.

Jelentkezni a csatolt jelentkezési lap, illetve absztrakt beküldésével lehet az alábbi címre: sgm_researchlab@ppk.elte.hu. Az absztrakt terjedelme 250-300 szó, amely tartalmazza az előadás szakirodalmi hátterét, fő kérdéseit, hipotéziseit, illetve az eredményeket/következtetéseket. Az absztraktokat szakmai zsűri értékeli, a jelentkezés elbírálásáról április elején küldünk értesítést.

Jelentkezési határidő: 2017. március 31.

Időpont: 2017. május 11. (csütörtök)

Helyszín: ELTE PPK Izabella u. 46.

A konferenciára szeretettel várjuk a téma iránt érdeklődő kollégákat, szakértőket, hallgatókat.