Beszámoló

A PTE Bölcsészettudományi Karának dékánja, Fischer Ferenc nyitotta meg a konferenciát, ami tulajdonképpen a TÁMOP Z-generációs kutatásának egyik alprojektje. A kutatásban közreműködött több magyar és romániai egyetem is, melyek a Z-generáció, azaz az 1995 után születettek egyedi médiahasználatát kívánták mélyrehatóbban megismerni, és bemutatni.

Érkeztek előadók a Sapienta Erdélyi Magyar Tudományegyetemről, a Szegedi Tudományegyetemről, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemről, a Debreceni Egyetemről és a Babes-Bolyai Tudományegyetemről is. A kutatásban részt vett számos oktató és hallgató igyekezett minél átfogóbb képet adni a fiatalok megváltozott médiahasználatáról, ennek okairól, illetve következményeiről. A másfél nap során szó esett a módszertani megközelítésektől kezdve, a képregényeken át, egészen hátrányos helyzetű gyerekek, valamint az óvodások médiafogyasztásán át szinte mindenről. Kétségtelen, hogy az internet és a legújabb modern kommunikációs eszközök gyökeresen változásokat hoztak az életünkbe, az elmúlt bő tíz évben. A digitális bennszülöttek generációja pedig, az idősebbek számára zavarba ejtően otthonosan mozog ezeken az új tereken, ugyanakkor gyakran nagyon meggondolatlanul. Ezért fontos, hogy az oktatásba is bekerüljenek azok a képzések, amik segítenek a gyerekek (na meg a felnőttek) számára eligazodni a multi-tasking kanyargós útvesztőin. A technológia rohamos tempóban fejlődik, és egyáltalán nem úgy néz ki, mintha lassítani szeretne, ezért a legjobb, amit tehetünk, hogy megpróbáljuk kihasználni az előnyeit és felismerni a hátrányait. Azonban ehhez meg kell szabadulni a szemellenzőinktől és el kell fogadnunk a folyamatos változásokat, amik tulajdonképpen a mi életünket is egyszerűbbé tehetik, még ha ez sokszor nem is így tűnik.

Zárásként Szijártó Zsolt elmondta, hogy a konferencia témája egy a társadalom számára roppant érzékeny terület volt mivel, ahogy Mannheim is állította: egy generációt nem a közös születés, hanem a közös élmények definiálnak igazán. Természetesen nem sikerülhetett az összes kérdésre választ adni, hiányérzet mindenkiben maradhat, de pont ez az érzés adja a motivációt a további kutatáshoz és megértéshez.

 

KISS Botond