Új média konferencia

Privát kultúra az új média hálózataiban 

A „home mode” kifejezést Richard Chalfen a fotográfiakészítés azon módjára használja, amikor a kép valamely emlékezetes vagy elmesélésre érdemes esemény emlékeztetője: a képet használók, a család vagy a baráti kör ismerik a képen látható szereplőket, ismerik a kontextust, viszonyokat, újra és újra elmondják a történetet, ami ahhoz kapcsolódik, amikor a kép készült. (Vö. Miller–Edwards tanulmányával, idézi Manovich: Subjects and Styles in Instagram Photography. 2016) 

A kultúra privát megélési módjával, a „home” móddal szemben valamiféle média-mód lenne definiálható, melyben a privát a nagy média-mozaik részévé válik, és az online felületeken így megtapasztalt idegen privát elemek a saját mindennapi életünk szervezését, megélését, megörökítését is meghatározzák a továbbiakban. Könnyen belátható ugyanis, hogy képeink, történeteink régen kitörtek az otthoni („home”) felhasználási módból. Privát kultúránk, azaz a mód, ahogyan képeinket, történeteinket családi és szűk baráti körben használjuk egyszerre kerültek szélesebb nyilvánosság elé és kerültek versenyhelyzetbe olyan képekkel és történetekkel, melyek idegenektől érkeznek, nem ismerjük a kontextusukat, mégis szabályt, beállítást, eszközhasználatot, viselkedést, attitűdöt tanítanak számunkra. A kép csupán példa, hiszen hasonló média-létmódra tehetnek szert tárgyaink, kapcsolataink, identitás-elemeink, szimbólumaink, minden, ami a legszemélyesebb, de mindenki más számára is az.

Hogyan is befolyásolják az új média új gyakorlatai, applikációi mindennapi életszervezésünket? Milyen új rutinokra tanítanak? Hogyan bánunk el a felhalmozódó adatokkal? Milyen új médiás rituálék alakulnak ki? Mennyi időt töltünk el önkéntes médiamunkásokként? 

A konferencia eddigi témái: 

• Új média és kommunikatív magatartás (2008)

• Új média, médiakonvergencia, kulturális változások (2009)

• Új média – terek (2010)

• Új média – valós és virtuális terek találkozása (2011)

• Új médiavalóság – hálók, kapcsolatok? (2012)

• Új média – új tudáshordozók (2013)

• Új média és ifjúsági hálózatok (2014)

• A digitális műveltség szerepe a mindennapi kultúrában (2015)

• Új média – mobilkorszak (2016)

 

A konferencia szervezője a Sapientia EMTE Alkalmazott Társadalomtudomány Tanszéke. 

Helyszín, időpont: Sapientia EMTE Marosvásárhely, Koronkai kampusz, Segesvári út 1c; 2017. március 17–18. 

Jelentkezni a konferencia webes felületén lehet 2017. január 15-től február 28-ig, itt: http://www.ujmedia.ro/ Visszajelzést a jelentkezés elfogadásáról március 3-án küldünk. A konferencia válogatott, szerkesztett anyaga a Korunk nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóirat augusztusi tematikus számában jelenik meg.