Képzés

A kommunikáció szakról

A kommunikáció szakon a kezdetek óta a kommunikáció szférájának alapvetően társadalomtudományos jellegű tanulmányozása folyik. Az oktatás és a kutatás felöleli a közvetlen emberi kommunikáció szituációit éppúgy, mint a nyomtatott és az elektronikus médiumok szféráját, valamint a hálózati kommunikáció területét.

Elmélet...

A kommunikáció- és médiatudomány 2006 őszétől – hasonlóan a magyarországi bölcsészképzés valamennyi szakjához – három éves BA (azaz „bachelor”), illetve egy erre épülő kétéves MA (úgynevezett „master”) képzés formájában végezhető el. A képzési rendszer újdonsága, hogy a hároméves szakot elvégzettek is diplomát szereznek, s ennek birtokában ki tudnak lépni a munkaerőpiacra. A tanulmányaikat tovább folytatók számára a tanszék emelt szintű képzést kínáló MA programjai állnak rendelkezésre.

A szakon az alapozó- és a törzsképzés elvégzése, valamint az első szigorlat letétele után a hallgatók az alábbi szakirányok közül választhatnak:

– nyomtatott és elektronikus média (a tömegkommunikáció – nyomtatott és elektronikus médiumok – elméleti és gyakorlati ismeretei);

– médiainformatika (a számítógépes hálózati rendszerek társadalmi és kulturális hatásainak vizsgálata).

 

Gyakorlat…

A szakon a gyakorlati képzés kereteit többek között az Egyetemi Médiaközpont biztosítja, ahol a hallgatók számára lehetőség nyílik a szakma alapvető fogásainak elsajátítására mind az elektronikus (televízió, rádió), mind a nyomtatott, mind az online médiumok területén. A gyakorlati képzés másik területét különböző intézményekben – könyvkiadókban, PR-ügynökségeken, szerkesztőségekben, önkormányzati intézményekben – töltött meghatározott idejű szakmai gyakorlatok jelentik.

 

Az Egyetem után…

A tanulmányaikat befejező hallgatók „kommunikációs szakember” végzettséget szereznek, mellyel – többek között – tömegkommunikációs intézményekben, reklám- és szervezőirodáknál, közvélemény- és piackutató cégeknél, az oktatásban és a közigazga­tásban helyezkedhetnek el. A tudományos pályára készülő hallgatók tanulmányaikat különböző társadalomtudományos doktori (PhD) képzésekben folytathatják