2011. augusztus

Koncepció

A kiállítás – illetőleg a megelőző terepmunka/alkotótelep – ötletét egy már évekkel korábban kezdődött szociológiai-antropológiai kutatás adta, amely az aprófalvas területek jellegzetes gazdasági, kulturális, társadalmi és politikai folyamatait vizsgálta több, egymástól térben távol eső, mégis eléggé hasonló adottságokkal és lehetőségekkel rendelkező kistérségben.