Alapképzésben résztvevő hallgatóinknak

Szigorlati időpontok

A szigorlatok ETR-ben meghirdetett időpontjai a 2017/2018-as tanév őszi félévében.